abpam/ekatte

Списък на населените места в Р. България по Селище, Община и Област във вид на архив, готов за използване.